Leathanach Baile Seol Ríomhphost Chugainn Mapa Láithreáin
Foirgnimh Éagsúla Foirgneamh sa Tulach Mhór Foirgneamh i mBaile Átha Troim Foirgneamh i gCeatharlach

Na Sonraí is Deireanaí ón Lárshaoráid Iarratas

Tá iarratas déanta ag breis agus trí mhíle dhéag státseirbhíseach agus seirbhíseach poiblí athlonnú faoin gClár ó seoladh an Lárshaoráid Iarratas.

Ba iarratasóirí lonnaithe i mBaile Átha Cliath breis agus 7,000 – nó 53% díobh sin.  

Líon iomlán na nIarratas CAF maidir le gach suíomh (gan na hiarratais a tarraingíodh siar san áireamh) = 12251                                                                 

Líon iomlán na nIarratas CAF maidir le gach suíomh Státseirbhíse nua agus sin amháin (gan na h-iarratais a tarraingíodh siar. san áireamh) = 8307